The National
Film Centre
Of Moldova

GHID DE FINANȚARE

01

LANSAREA SESIUNII DE FINANȚARE

Centrul Naţional al Cinematografiei, din subordinea Ministerului Culturii, anunță organizarea și desfășurarea concursului pentru finanțarea proiectelor cinematografice. Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii cinematografiei, Regulamentului de finanţare a Cinematografiei și Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea instituţiei publice CNC, aprobate prin Hotărârea Guvernului RM. La concurs pot participa persoanele juridice autorizate care au drept activitate de bază producția de film.

 

02

DESEMNAREA PROIECTELOR CINEMATOGRAFICE CÂȘTIGĂTOARE

Centrul Naţional al Cinematografiei, anunță hotărârea finală a Comisiei de Evaluare a Scenariilor de Proiecte Cinematografice, care specifică punctajul obținut pentru calitatea scenariului, calitatea regizorului, calitatea producătorului, cuantumul aprobat pentru fiecare proiect cîștigător, cu indicarea procentului care îl constituie din totalul bugetului filmului.

 

 

03

DEZVOLTARE ȘI PRODUCȚIE DE FILM

Centrul Naţional al Cinematografiei susține financiar proiectele cinematografice promițătoare ale cineaștilor din Republica Moldova și continuă să monitorizeze desfășurarea perioadei de producție.

04

PROMOVAREA FILMULUI

Centrul Naţional al Cinematografiei, susține producţia de filme şi promovarea acestora la Festivalurile Internaționale de Film.

05

ARHIVAREA FILMULUI

Centrul Naţional al Cinematografiei, va arhiva și proteja filmele finanțate.