SESIUNEA DE FINANȚARE 2017
[ alte genuri ]

CONTINUĂ RECEPȚIONAREA DOSARELOR PENTRU FINANȚAREA ALTOR GENURI DE ACTIVITATE

LISTA PROIECTELOR SUSȚINUTE FINANCIAR DE CĂTRE CNC – 2017

Publicat la: 11 august 2017

FINANȚAREA ALTOR GENURI DE ACTIVITATE DIN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI, PENTRU ANUL 2017

Alocațiile de la bugetul de stat destinate finanțării domeniului cinematografic pot fi utilizate pentru următoarele genuri de activitate: seminare, ateliere pentru scenariști, regizori, operatori, master-classuri, festivaluri, evenimente cinematografice, promovarea filmelor autohtone sau festivaluri internaționale de film.

În limita bugetului disponibil, Consiliul adoptă, cu majoritatea simplă de voturi, hotărârea cu privire la cuantumul de finanțare.