PLANURI DE ACTIVITATE

PLANURI DE ACTIVITATE AL CNC PENTRU 2018

LEGEA NR. 116 DIN 03.07.2014, A CINEMATOGRAFIE (PARLAMENT)

HOTĂRÎRE DE GUVERN NR. 846 DIN 04.12.2015, PRIVIND LEGEA CINEMATOGRAFIEI NR.116

HOTĂRÂREA NR.333 – REGULAMENT DE FINANTARE A CINEMATOGRAFIEI