ARHIVA NAȚIONALĂ DE FILM

LEGE NR. 116 DIN 03.07.2014
Arhiva Naţională de Film este un depozit unic, legal şi voluntar în domeniu şi îndeplineşte următoarele funcţii:

Colectarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a filmelor, documentelor scrise şi a celor de orice altă natură ale culturii cinematografice naţionale şi universale;

Promovarea culturii cinematografice naționale.