SESIUNEA DE FINANȚARE 2019
[ alte genuri ]

CENTRUL NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA ANUNȚĂ CONCURSUL DE FINANȚARE A PROIECTELOR CINEMATOGRAFICE

FINANȚAREA ALTOR GENURI DE ACTIVITATE DIN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI PENTRU ANUL 2019

CONTRACT PRIVIND FINANȚAREA ALTOR GENURI DE ACTIVITATE DIN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI

FINANȚAREA ALTOR GENURI DE ACTIVITATE DIN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI PENTRU ANUL 2019

Publicat la: 27 decembrie 2019

FINANȚAREA ALTOR GENURI DE ACTIVITATE DIN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI, PENTRU ANUL 2019 (ULTIMA ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI CNC)

Alocațiile de la bugetul de stat destinate finanțării domeniului cinematografic pot fi utilizate pentru următoarele genuri de activitate: seminare, ateliere pentru scenariști, regizori, operatori, master-classuri, festivaluri, evenimente cinematografice, promovarea filmelor autohtone sau festivaluri internaționale de film.

În limita bugetului disponibil, Consiliul adoptă, cu majoritatea simplă de voturi, hotărârea cu privire la cuantumul de finanțare.