SESIUNEA DE FINANȚARE 2018
[ alte genuri ]

ANUNȚ FINANȚARE ALTE GENURI DE ACTIVITATE DIN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI

LANSAREA CONCURSULUI PENTRU FINANȚAREA PROIECTELOR CINEMATOGRAFICE

CONTRACT PRIVIND FINANȚAREA ALTOR GENURI DE ACTIVITATE DIN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI

LANSAREA CONCURSULUI PENTRU FINANȚAREA PROIECTELOR CINEMATOGRAFICE

Publicat la: 23 decembrie 2018

FINANȚAREA ALTOR GENURI DE ACTIVITATE DIN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI, PENTRU ANUL 2018

Alocațiile de la bugetul de stat destinate finanțării domeniului cinematografic pot fi utilizate pentru următoarele genuri de activitate: seminare, ateliere pentru scenariști, regizori, operatori, master-classuri, festivaluri, evenimente cinematografice, promovarea filmelor autohtone sau festivaluri internaționale de film.

În limita bugetului disponibil, Consiliul adoptă, cu majoritatea simplă de voturi, hotărârea cu privire la cuantumul de finanțare.