CONSILIUL ADMINISTRATIV

Activitatea Centrului este coordonată de un Consiliu alcătuit din 5 membri:

Valentina IUSUPHODJAEV, Președinte, director al Centrului Național al Cinematografiei;

Adriana DEREVICI, consultant superior al Direcției arte și industrii creative, Ministerul Culturii;

Olga CASIANOVA, consultant principal, Secția finanțele în educație, cultură și cercetare din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor;

Veaceslav REABCINSCHII, director al Centrului de Politici Culturale, recomandat de către A.O. Alternative Cinema;

Ruben AGADJANEAN, director de imagine, recomandat de A.O. Uniunea Cineaștilor din Republica Moldova.