Consiliul Administrativ

Activitatea Centrului este coordonată de un Consiliu alcătuit din 5 membri:

  • Preşedinte al Consiliului este de drept directorul Centrului.
  • Ceilalţi membri ai Consiliului sînt numiţi de Ministerul Culturii, la propunerea:
    • Ministerului Culturii – 1 Membru;
    • Ministerul Finanţelor – 1 Membru;
    • Uniunilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu – 2 Membri.

Membrii Consiliului sînt numiţi pentru o perioadă de 2 ani.

Membrii Consiliului Administrativ CNC Moldova

I. Președintele Consiliului:
   Valeriu JEREGHI, Director CNC

II. Membrii Consiliului:

    Adriana DEREVICI-GRAUR, Reprezentant Ministerul Educației Culturii și Cercetării
    Veronica PETRUȘAN, Reprezentanta Ministerului Finanțelor
    Andrei DUMBRĂVEANU, Regizor
    Gheorghe CIUBUC, Regizor

Translate »