Moldova
Film
Center

CONSILIUL ADMINISTRATIV

Activitatea Centrului este coordonată de un Consiliu alcătuit din 5 membri:

  • Preşedinte al Consiliului este de drept directorul Centrului.
  • Ceilalţi membri ai Consiliului sînt numiţi de Ministerul Culturii, la propunerea:
  • Ministerului Culturii – 1Membru;
  • Ministerul Finanţelor – 1 Membru;
  • Uniunilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu – 2 Membri.

Membrii Consiliului Administrativ CNC Moldova

Valeriu JEREGHI

Președintele Consiliului
Director CNC

Orest Dabija

Reprezentant Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Olga Casianova

Reprezentant Ministerului Finanțelor

Boris Conunov

Reprezentat al Uniunii Cineaștilor

Veaceslav Reabcinschii

Reprezentat al Uniunii Cineaștilor