Moldova
Film
Center

CONSILIUL ADMINISTRATIV

Activitatea Centrului este coordonată de un Consiliu alcătuit din 5 membri:

Valentina IUSUPHODJAEV, Președinte, director al Centrului Național al Cinematografiei;

Orest DABIJA, șef al Direcției arte și industrii creative, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

Olga CASIANOVA, consultant principal, Secția finanțele în educație, cultură și cercetare din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor;

Veaceslav REABCINSCHII, director al Centrului de Politici Culturale, recomandat de către A.O. Alternative Cinema;

Sergiu PRODAN, regizor, recomandat de A.O. Uniunea Cineaștilor din Republica Moldova.

Membrii Consiliului Administrativ CNC Moldova

Valentina IUSUPHODJAEV

Președinte, director al Centrului Național al Cinematografiei

Orest Dabija

Reprezentant Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Olga Casianova

Reprezentant Ministerului Finanțelor

Sergiu PRODAN

Reprezentat al Uniunii Cineaștilor

Veaceslav Reabcinschii

Reprezentat al Uniunii Cineaștilor