Moldova
Film
Center

LEGISLAȚIE

Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova este o instituție publică abilitată să implementeze politici de stat în domeniul cinematografiei, are statut de persoană juridică și se află în subordinea Ministerului Educatiei Culturii si Cercerarii.

CNC susține și promovează Filmul Moldovenesc, încurajează dezvoltarea Cinematografiei, protejează, dezvoltă și pune în valoare patrimoniul cinematografiei naționale.

MISIUNEA CNC

blank
  • Dezvoltarea domeniului cinematografiei ca parte componentă a culturii naționale.
  • Susținerea dezvoltării industriei filmului din Republica Moldova.
  • Stabilirea modului de utilizare a resurselor financiare necesare pentru producerea, distribuirea, exploatarea și arhivarea filmelor naționale.
  • Asigurarea accesului publicului spectator la un repertoriu vast de filme care să cuprindă cele mai variate teme, genuri, stiluri și școli cinematografice din lume.
  • Protejarea, dezvoltarea și punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naționale
0
ani
0
finanțări
0
premii
0
selecții

SUSȚINERE FINANCIARĂ

Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova este o instituție publică abilitată să implementeze politici de stat în domeniul cinematografiei, are statut de persoană juridică și se află în subordinea Ministerului Educatiei Culturii si Cercerarii.

CNC susține și promovează Filmul Moldovenesc, încurajează dezvoltarea Cinematografiei, protejează, dezvoltă și pune în valoare patrimoniul cinematografiei naționale.