Anunțuri

INFORMAȚIE

Conform Hotărârii Guvernului RM nr. 333 din 26.05.2017 cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr.846 din 4 decembrie 2015, referitor la Regulamentul de Finanțare a Cinematografiei, Vă informăm, că prima etapă a concursului de evaluare a dosarelor artistice, lansată conform Procesului Verbal nr. 29/18 din 19 februarie 2018 (Regulamentul de Finanțare pct.16, cap.II), se desfășoară conform perioadei stabilite (Regulamentul de Finanțare pct.17, cap. II).

Punctajul final obținut pentru fiecare scenariu și media punctelor acordate de fiecare membru a Comisiei (pct. 48, cap.V), vor fi afișate pe pagina web oficială a CNC, în data de 18 aprilie 2018.

echipa CNC
26 Martie 2018


 

STIMAȚI CINEAȘTI!

Cunoașteți deja că Centrul Național al Cinematografiei a lansat cea de-a doua Sesiune de Finanțare a Concursului pentru proiecte cinematografice (perioada de depunere a dosarelor: 15.01.2018-31.01.2018, program: Luni – Vineri 10:00-12:00/14:00-16:00).

Pe parcursul anului trecut, în adresa noastră au parvenit sugestii din partea unor cineaști în vederea ameliorării textului Regulamentului de Finanțare, de care Centrul a luat notă.

În vederea îmbunătățirii și includerea unor eventuale ajustări la Regulamentul de Finanțare, CNC lansează un apel către toți cineaștii să înainteze propuneri și sugestii pe marginea conținutului acestuia.

Totodată, cu referință la experiența primei Sesiuni de Finanțare, Vă invităm să înaintați orice alte recomandări procedurale ce țin de activitatea Centrului pe perioada anului de finanțare 2018.

Vă adresăm rugămintea să ne remiteți sugestiile voastre până pe data de 31.01.2018, la adresa: cnc@mc.gov.md

Regulamentul de Finanțare este publicat pe site-ul CNC: www.cnc.md, la rubrica finanțare.

echipa CNC
16 Ianuarie 2018

———————————————————————————————-

În atenția Asociațiilor și Uniunilor din domeniul industriei cinematografice din Republica Moldova și experților străini din domeniul cinematografiei.

În conformitate cu prevederile pct. 19 și 20 al Regulamentului de finanţare a Cinematografiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 846 din 04.12.2015, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Național al Cinematografiei solicită Uniunile și Asociațiile din domeniul industriei cinematografice, de a prezenta candidaturi în vederea includerii acestora în componența Comisiei de selecție a scenariilor de film de ficțiune de lung și scurt metraj, film documentar de lung și scurt metraj și film de animație de lung și scurt metraj pentru sesiunea de concurs 2018.

Candidaturile propuse vor fi selectate  exclusiv după criterii de profesionalism  în baza scrisorii de recomandare din partea uniunilor și asociaților din domeniu, și CV-ul candidatului, care pot fi: scenariști, scriitori, jurnaliști, regizori, producători, critici de film, critici literari, compozitori de muzică de film, actori, istorici sau teoreticieni de film, directori de imagini, editori de film, distribuitori de film, experți în comunicarea audiovizuală, cadre didactice din învățămîntul superior pe componența cinematografie.

Candidaturile urmează a fi prezentate pîna la data de 01 februarie 2018.

Echipa CNC

5 Ianuarie 2018

 


CEREREA OFERTELOR DE PREŢURI
Nr. 17/03042 din 06.09.2017, ora 10:00
privind achiziționarea unui automobil de teren

CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI anunță concurs pentru achiziționarea unui automobil de teren în conformitate cu cerințele expuse în documentația standard.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 06.09.2017, orele 09:55 la adresa mun. Chișinău, Centru, str. Columna 102.
Ofertanții vor depune separat în plicuri oferta financiară și oferta tehnică.

Documentele de licitație:

Echipa CNC
29 August 2017


 

INFORMATIE:
De astăzi, CNC Moldova a creat un cont pe rețeaua de socializare – Twitter (www.twitter.com), astfel toți cei care au deja cont Twitter, vor putea să se informeze cu toate noutățile de la CNC via această platformă de socializare.

Pagina noastră Twitter este: CNC@CNC-Moldova. Follow us!!!

cu drag
Echipa CNC
24 August 2017


 

IMPORTANT!!!
În atenția tuturor Caselor de Producție (câștigătorii de proiecte): Sunteți invitați Miercuri, 17 August 2017, ora 14:00, la sediul CNC pentru o ședință comună cu reprezentanți ai Ministerului Culturii, Educației și Cercetare, Ministerului de Finanțe și echipa CNC, pentru consultări și discuții pe marginea contractelor de finanțare.

Rugăm prezența tuturor.

Echipa CNC
14 August 2017