Patrimoniul Național de Film

 

LEGE Nr. 116 din 03.07.2014

Arhiva Naţională de Film este un depozit unic, legal şi voluntar în domeniu şi îndeplineşte următoarele funcţii:

a) colectarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a filmelor, documentelor scrise şi a celor de orice altă natură ale culturii cinematografice naţionale şi universale;

b) promovarea culturii cinematografice.