About CNC

Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova este o instituție publică abilitată să implementeze politici de stat în domeniul cinematografiei, are statut de persoană juridică și se află în subordinea Ministerului Culturii.

CNC susține și promovează Filmul Moldovenesc, încurajează dezvoltarea Cinematografiei, protejează, dezvoltă și pune în valoare patrimoniul cinematografiei naționale.

MISIUNEA CNC

Dezvoltarea domeniului cinematografiei ca parte componentă a culturii naționale.

Susținerea dezvoltării industriei filmului din Republica Moldova.

Stabilireamodului de utilizare a resurselor financiare necesare pentru producerea, distribuirea, exploatarea șiarhivarea filmelor naționale.

Asigurareaaccesului publicului spectator la un repertoriu vast de filme care să cuprindă cele mai variate teme, genuri, stiluri și școli cinematografice din lume.

Protejarea, dezvoltarea șipunerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naționale

2
ANI
50
FINANȚĂRI
7
PREMII

Financial Support

In two years of activity, CNC has financially supported several domestic films, project developments and other cinematographic activities. Some productions have been chosen with prizes and mentions at international festivals.