Consultări privind crearea Arhivei Naționale de Film

Astăzi la 24 aprilie 2018, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în calitate de autoritate publică centrală în domeniul cinematografiei și garant al conservării, protejării și promovării patrimoniului cinematografiei naționale, a convocat o ședință operativă cu reprezentanții instituțiilor deținătoare de arhive de film și alte opere audiovizuale din Republica Moldova, pentru a dezbate aspecte importante privind salvgardarea patrimoniului cinematografic, implicarea instituțiilor ce dețin arhive de film și elaborarea în comun a unui plan de reformare și centralizare a arhivelor cinematografice.

  • La ședință au fost prezenți reprezentanți ai următoarelor instituții:
  • Centrul Național al Cinematografiei
  • S.A. “Moldova-Film”
  • IPNA “Teleradio Moldova”
  • Serviciul de Stat de Arhivă
  • S.A. “MoldCinema”

Situația actuală și sesizările experților naționali și internaționali indică o necesitate stringentă privind restaurarea, conservarea și protejarea patrimoniului cinematografic național.

Translate »