Anunțuri

Membrii Comisiei de Evaluare a Scenariilor de Proiecte Cinematografice 2018: 1. Ana-Maria Plămădeală ‒ filmolog, scenarist, specialist în istorie, teorie şi critică de film.2. Dabija Nicolae ‒ Academician, poet, scriitor, scenarist, redactor, redactor-şef la săptămânalul „Literatura şi Arta”, Membru de onoare al Academiei Române.3. Dumitru Olărescu – scriitor,

Dragi cineaști! Cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, CNC a lansat recent Proiectul “Moldova Cinematografică” - ca mecanism de promovare a cinematografiei autohtone, de stabilire a unui network profesional cu cineaștii din alte țări.La momentul actual, creăm

Important:Data limită pentru depunerea dosarelor cinematografice la Concursul de finanțare lansat de Centrul Național al Cinematografiei A FOST PRELUNGITĂ CU 10 ZILE LUCRĂTOARE - până vineri, 30 iunie 2017.Secretariatul Tehnic Vă așteaptă zilnic între orele 15:00-18:00 (cu excepția zilelor de