Achiziții Publice

 

Centrul National al Cinematografiei anunță concurs pentru achiziționarea unui automobil de teren în conformitate cu cerințele expuse în documentația standard. Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărul licitației) nu mai târziu de 06.09.2017, orele 09:55 la adresa mun. Chișinău, Centru, str. Columna 102. Ofertanții vor depune separat în plicuri oferta financiară și oferta tehnică.

Documentele de licitație:

Translate »