Consultări privind crearea Arhivei Naționale de Film

0
309

Astăzi la 24 aprilie 2018, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în calitate de autoritate publică centrală în domeniul cinematografiei și garant al conservării, protejării și promovării patrimoniului cinematografiei naționale, a convocat o ședință operativă cu reprezentanții instituțiilor deținătoare de arhive de film și alte opere audiovizuale din Republica Moldova, pentru a dezbate aspecte importante privind salvgardarea patrimoniului cinematografic, implicarea instituțiilor ce dețin arhive de film și elaborarea în comun a unui plan de reformare și centralizare a arhivelor cinematografice.

La ședință au fost prezenți reprezentanți ai următoarelor instituții:
Centrul Național al Cinematografiei
S.A. “Moldova-Film”
IPNA “Teleradio Moldova”
Serviciul de Stat de Arhivă
S.A. “MoldCinema”

Situația actuală și sesizările experților naționali și internaționali indică o necesitate stringentă privind restaurarea, conservarea și protejarea patrimoniului cinematografic național.